Karlholm Strand Området

HAVSNÄRA BOENDE & SERVICE
MED SMÅBÅTSHAMN INTILL

Karlholm strand är ett gigantiskt projekt och drivs av fastighetsägare Anders Högberg. Projektet har ett värde på 3,5 miljarder med plats för 130 strandnära bostäder av totalt 1000 nybyggda bostäder.  Det havsnära läget är möjligt då vinden skyddas av Hållnäshalvön och Karlholmsfjärdens skärgård. Bostäderna är tänkta som både som fritidsboende och permanent. 

Alla lokaler har totalrenoverats vad gäller golv, tak, portar och mycket mer. För att nå bästa resultat har byggnader rivits, fastigheter förbättrats och styckats av. Kring bebyggelsen av området har det även gjorts ett strukturerat miljöarbete. Bergvärme har bland annat installerats i fastigheterna som byggts. Hela en halv miljon kubik träfibermassor har körts bort från området. Infrastruktur är också något som kommer att byggas i anslutning till tomterna. Vi vill göra det enkelt, smidigt och tilltalande för invånarna. 

HISTORIAN BAKOM

Karlholm ligger beläget vid Lövsta bukten. Orten tillkomst var i samband med Karlholmsbruken som funnits sedan början av 1700 – talet. Bruken har varit en stor del av Karlholms stadsutveckling.

FRÅN JÄRN TILL TRÄSKIVEFABRIK

Vi vrider tillbaka tiden till 1700 – talet då järn var Sveriges största exportvara. 1729 inleddes Karlholms industriepok med en masugn som flyttades från Lövstabruk av Charles de Geer. Därför fick bruket namnet Carlholm efter Charles till sin början. 1880 kom Lancashiresmedjan till bruket. Träet blev den största exportvaran. Karlholm bidrog till välfärdsbygget med sitt enastående sågverk. 1909 fick Karlholm ett sågverk som anställde 200 män under högsäsong. År 1931 lades smedjan ner. Fem år inpå var virkesförrådet uttömt, vilket ledde till att även sågverket lades ner. År 1938 byggdes istället en stor träskivefabrik. Fabriken gjorde skivor av märket Karlit och blev samhällets räddning. Kooperativa förbundet och Korsnäs sågverk gick ihop med det gemensamma bolaget Karlholm AB. 

ETT MODERN CENTRUM

År 1940, mitt under andra världskriget, byggde Karlit ett modernt centrum. Redan då skulle bruksområdet moderniseras. Konsum, postkontor och järnhandel var några av de byggnader som skapades. Det nybyggda området blev Karlitplan. En stor mängd flerbostadshus byggdes även längs Nöttövägen. Bostäder renoverades och och moderniserades.  En kärna började ta plats. 

KARLHOLMS START 

På 1980  –  talet drog sig KF ur. Resultatet blev ett skiftande i ägande och tillverkning. På 1990  –  talet gick det bättre, då IKEA gick in som ägare. 2012 gick bolaget som drev fabriken i konkurs och en industriell epok avslutades. Det blev däremot en början för Karlholm. Det skapades bostäder för ny arbetskraft, såsom ingenjörer. Bostäderna byggdes självfallet av bolaget Karlit och skulle bli det nya samhället Karlholm. 

I maj 2013 såldes bruket på auktion. Det var då EU – pengar betalade att stensätta det gamla Kvarntorget. Invånarna i Karlholm lade totalt 800 kvadratmeter gatsten tillsammans. 

Karlholmsbruk har en lång historia i arbetarrörelsens tecken. I bruksorten skapades Sveriges välstånd. Nu är det framtiden som gäller. Svaret är Karlholm Strand.       

KARLHOLMS FRAMTID

Tillsammans med byggnadsminnen som Lancashiresmedjan och äldre hus blir Karlholm Strand den perfekta blandningen av gammalt och nytt. Den gamla bruksorten kommer att blomstra av ombyggnationen.. I en symbios av natur och verksamhet går Karlholm Strands utveckling framåt. De gamla charmerande bruksgatorna och Tämnaråns vattensystem består.  Gamla industrier får nya funktioner. Arbetarbostäderna och den gamla skolan från 1700 – talet också. Karlholm Strand blir däremot ett gigantiskt projekt som ger den gamla bruksorten nya möjligheter.

Karlholm Strand Skola

Karlholm strand Skola startas januari 2021.

Vi arbetar efter mottot ”Framtidens förskola”! Med barnens hälsa, nyfikenhet och hållbarhet i centrum så skapar vi vår omtyckta verksamhet. Vår personal är vår allra viktigaste tillgång och hos oss får de möjlighet att bidra med sin delaktighet och påverkan. Hos oss arbetar vi med hög kvalitet i verksamheten. Med stöd av det systematiska kvalitetsarbetet så arbetar vi kontinuerligt med förändrings- och förbättringsarbetet.

Vi utgår hela tiden utifrån barnens bästa och deras perspektiv. Det är de som sätter upp villkoren för vår verksamhet. Fokus för oss är att ge barnen goda förutsättningar att utvecklas och vara väl förberedda för skolan. Vi lägger stor vikt vid att personalen ska trivas hos oss.

Vi strävar efter att ha en god och professionell kontakt med föräldrarna. Som stöd får de lättillgänglig information via den smarta TYRA-appen. Föräldramöten genomförs regelbundet. Vi har omfattande säkerhetsrutiner som vi kontinuerligt utvärderar och uppdaterar.

Eftersom vi månar om barnens hälsa är det mycket viktigt för oss att vi serverar näringsriktig mat. Vår lokala leverantör heter XX, www.X.se, och de lagar närproducerat och ekologiskt. Vi strävar efter att hålla nere sockerintaget. Hör gärna av er till oss så berättar vi mer!

En ny viktig satsning som vi nu gör är att vi tillsammans med företaget Tysta leksaker, skapar en tystare och giftfriare miljö på våra förskolor.

Vill ni ställa er i kö till oss så gå gärna in på: x, och lägg in era uppgifter. Sök sedan på x förskola!

Ni kan även kontakta Tierps kommun på tel: xxxx. De har telefontid mellan kl 9.30-11.30. Eller maila på: xx