MEDARBETARE

Vi som arbetar på Child Academy AB….

LEDNINGSGRUPPEN

Child Academy AB har länge stått för glädje och engagemang som stödjer barnen till att växa och utvecklas. Vi startade Kidz Education Vreta AB i mitten av 2009. Vår vision baserades på öppenhet för nya idéer, korta beslutsvägar och en enkel och tydlig ordning i verksamheten. Vi är stolta över den trygghet som det ger barnen, föräldrarna och våra medarbetare. Vi började med en idyllisk förskola 2009 ute i naturområdet Vreta. Det goda samarbetet med kommunen sporrade oss till att expandera vår verksamhet. Idag driver vi fler avdelningar med ett större utbud av aktiviteter för varje åldersgrupp. Det gör det möjligt att följa och stödja barnen och deras lekkamrater under en längre utvecklingsperiod.

Vi vill fortsättningsvis erbjuda en unik och spännande verksamhet och ser fram mot en fortsatt utveckling för Child Academy. Läs gärna mer om vår pedagogik under “våra förskolor”.

Maria Holmgren                         Lars Pettersson
Verksamhetschef, Ägare                VD, Ägare
 0730-403785                          0709-198107
Email: Maria                                   Email: Lars
Jennie Folkinger
Rektor
0709-192713
Email: Jennie

VÅRT MÅL FÖR 2022

Vi strävar efter att bli den förskoleaktör som har högst kvalitet i barnomsorgen i Tierps Kommun.